Dokumenty

Ceník - OBEC 2

Program: OBEC 2 Sazba
úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů zdarma
úroková sazba úvěru pevná nebo pohyblivá, výše stanovena individuálně podle aktuálních tržních podmínek
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na
žádost klienta
2 000 Kč
vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě
předčasného splacení úvěru
zdarma
vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost
klienta
2 000 Kč
úrok z prodlení úroková sazba úvěru platná ke dni prvního čerpání úvěru + 10% p.a.
poplatek za předčasné splacení úvěru bez poplatku
poradenská činnost zdarma
Size: XS SM MD LG XL XXL