Úvěr z programu Obec 2

Zvýhodněný úvěr pro obce k ochraně životního prostředí

Program OBEC 2 nabízí zvýhodněné financování pro města a obce v ČR, které chtějí investovat do zlepšení životních podmínek či ochrany životního prostředí na svém území.

Jaký úvěr nabízíme?

  • v rozmezí 8 – 130 mil. Kč
  • s dobou splatnosti až 15 let
  • s možností odkladu splátek jistiny až na 3 roky
  • s možností předčasného splacení bez sankcí a poplatků

Na co ho můžete využít?

  • nákup pozemků
  • výstavbu budov
  • nákup, modernizaci či rekonstrukci budov
  • instalaci základní infrastruktury, jako je kanalizace, zásobování vodou, rozvody elektřiny, telekomunikační sítě, likvidace odpadu, čištění odpadních vod, silnice apod.
  • nákup strojů a zařízení

Pro koho je úvěr určen?

  • úvěr je určen pro města a obce na území ČR

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

výše úvěru: 8 – 130 mil. Kč,
úroková sazba: pevná nebo pohyblivá,
doba splatnosti: až 15 let od podpisu smlouvy o úvěr,
čerpání úvěru: až 30 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
odklad splátek jistiny úvěru: až o 36 měsíců od podpisu smlouvy o úvěr

Příjemci podpory

Města a obce na území České republiky a svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Způsobilé výdaje

náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
náklady na související projektovou dokumentaci.
DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem, pokud si jeho vrácení nemůže příjemce úvěru nárokovat.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky
musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
musí být doloženy účetními, daňovými či jinými průkaznými doklady.

Výhody produktu

výhodná úroková sazba,
odklad splátek jistiny úvěru,
možnost předčasného splácení úvěru či jeho části bez sankce a poplatků.

Podmínky poskytnutí produktu

a) projekt bude realizován na území České republiky,

b) projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví obce či svazku obcí zvyšující kvalitu života obyvatel nebo na ochranu životního prostředí (další vymezení viz program)

c) infrastruktura, do které se investuje, nesmí být využívána k podnikání a ani projekt jako takový nesmí být podnikáním.

Příjem žádosti:

Žádost o úvěr může obec nebo svazek obcí u zakázky malého rozsahu předložit přímo ve vybrané pobočce. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Pokud obec nebo svazek obcí vyhlašuje zadávací řízení, může v případě podlimitní zakázky zaslat výzvu k předložení nabídky na adresu:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Odbor financování
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

Nadlimitní zakázky uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách ČMZRB pravidelně sleduje a sama si vyžaduje zadávací dokumentaci.

Další informace

Úplné znění programu OBEC 2.

Informace k programu jsou poskytovány na tel. č. +420 255 721 485 nebo +420 255 721 481, prostřednictvím e-mailu na adrese: srein@cmzrb.cz

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL