Vodohospodářské úvěry

č.

Název operace

Sazba

1.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

2 000 Kč

2.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

3.

úrok z prodlení

24 % p. a.

Size: XS SM MD LG XL XXL