Program OBEC

č.

Název operace

Sazba

1.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

2 000 Kč

2.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě předčasného splacení úvěru

zdarma

3.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

4.

úrok z prodlení

24 % p. a.

5.

poplatek za předčasné splacení úvěru

výše stanovena individuálně

Size: XS SM MD LG XL XXL