Mufis 2

č.

Název operace

Sazba

1.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě předčasného splacení úvěru

zdarma

2.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

3.

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni jeho prvního čerpání + 10 % p. a.

4.

poplatek za předčasné splacení úvěru

bez poplatku

Size: XS SM MD LG XL XXL