Poradenství v oblasti úspor energie

Program ELENA

Cílem programu ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. ČMZRB prostřednictvím něho nabízí komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů za zlomek nákladů. ELENA je financována z programu HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou. 

COVID II 200x200px

Podnikatelé

Podnikáte a plánujete investovat do projektu, který vám přinese úsporu na energiích? Nyní máte možnost využít při přípravě takového projektu našich služeb a nechat si zpracovat posudek pouze za desetinu celkových nákladů. Následně vám nabídneme bezúročné financování vašeho projektu.

Zjistit více
ELENA

Municipality

Jste veřejným subjektem a plánuje investovat do EPC projektu? Nyní máte možnost využít naše poradenství za desetinu celkových nákladů a získat tak profesionálně zpracovaný projekt společně se zadávacím řízením na realizační firmu a dokumenty pro žádost o dotaci z OPŽP.

Zjistit více

 


Výhradní odpovědnost za obsah této webové stránky nese Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Evropská investiční banka ani Evropská komise neodpovídají za jakékoliv použití informací obsažených na této webové stránce.

Size: XS SM MD LG XL XXL