Doplnění členů dozorčí rady ČMZRB

Valná hromada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., konaná dne 24. 6. 2014, schválila 3 nové členy dozorčí rady banky.

Za Ministerstvo financí jsou jimi náměstci ministra, Ing. Jan Gregor a JUDr. Martin Pros. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se novým členem dozorčí rady stal náměstek ministra, JUDr. Ing. Tomáš Novotný Ph.D.

Dozorčí rada banky tak byla doplněna na plný počet 9 členů.

Size: XS SM MD LG XL XXL