P-záruka a M-záruka v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Název operace Sazba
vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta 2 000 Kč
poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce 20 Kč
úrok z prodlení 24 % p. a.

Dotace na úhradu úroků v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Název operace Sazba
vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci na žádost klienta 500 Kč