ČMZRB poskytne prostředky na energetické úspory podnikatelů

Vláda na svém jednání ve středu 2. listopadu 2016 schválila program ENERG, jehož cílem je podpořit financování energetických úspor malých a středních podniků v Praze. Ministerstvo průmyslu a obchodu na něj vyčlenilo 130 milionů korun. O podporu budou moci žádat podnikatelé u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a to v následujících čtyřech letech.

Program ENERG má přispět ke snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích v Praze, které nemohou být podporovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  Podpora bude poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku vyplaceného jednorázově v případě dosažení cílů projektu.

„Program ENERG, který na středečním zasedání schválila vláda, přestavuje významnou příležitost pro využití návratných forem podpory k podpoře  celoevropských priorit, kterými úspory energie a využití obnovitelných zdrojů nepochybně jsou. Věřím, že se nám ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podaří v co možná nejkratší době nabídnout podnikatelům toto zvýhodněné financování jejich projektů,“ vítá schválení programu Jiří Jirásek, předseda představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Energetické úspory, které podnikatelé v Praze budou moci díky programu ENERG v následujících letech výhodně financovat, by tak měly prospět nejen životnímu prostředí a ochraně ovzduší, ale také vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Size: XS SM MD LG XL XXL