Obchodní podmínky

ČMZRB, a.s. při otevření běžného účtu zjišťuje identifikační údaje klienta (budoucího majitele účtu), popřípadě osob oprávněných jednat jménem klienta a další údaje v souladu se Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

 

Majitel účtu je povinen při založení běžného účtu složit na tento účet minimální vklad ve výši 1.500,- Kč a po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat na běžném účtu minimální kreditní zůstatek ve výši 500,- Kč.

 

Podmínkou zřízení internetového bankovnictví je vlastnictví kvalifikovaného certifikátu ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, popřípadě vlastnictví mobilního telefonu pro příjem autorizačních a autentizacích SMS kódů.

Size: XS SM MD LG XL XXL