Bankovní služby pro podnikatele

Běžný účet

Naše banka se v současné době soustředí hlavně na poskytování podpory podnikatelským subjektům a obcím. Běžné účty jsme proto přestali nabízet. Nicméně těm, kteří je u nás mají zřízené, se o ně budeme starat i nadále.

Charakteristika produktu

Běžný účet je účtem platebním a je základním bankovním nástrojem pro provádění hotovostních a bezhotovostních platebních transakcí, zúčtování a ukládání peněžních prostředků. Běžné účty jsou otevírány a vedeny na základě písemně uzavřené smlouvy mezi ČMZRB, a.s. a majitelem účtu. ČMZRB, a.s. neotvírá anonymní účty, ani účty společné pro několik osob.

Běžné účty jsou otevírány na dobu neurčitou, tj. časově neomezenou s možností výpovědi a slouží k provádění platebních transakcí v korunách českých v České republice.

Na pobočkách ČMZRB, a.s. je na základě Smlouvy o internetovém bankovnictví možné provádět platební styk a získávat informace o účtech pomocí internetové aplikace WebKlient.

Běžný účet je otevírán klientům v souvislosti s poskytnutím bankovního úvěru v rámci programů rozvoje municipální infrastruktury.

Podmínky poskytnutí produktu

ČMZRB, a.s. při otevření běžného účtu zjišťuje identifikační údaje klienta (budoucího majitele účtu), popřípadě osob oprávněných jednat jménem klienta a další údaje v souladu se Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Majitel účtu je povinen při založení běžného účtu složit na tento účet minimální vklad ve výši 1.500,- Kč a po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat na běžném účtu minimální kreditní zůstatek ve výši 500,- Kč.

Podmínkou zřízení internetového bankovnictví je vlastnictví kvalifikovaného certifikátu ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, popřípadě vlastnictví mobilního telefonu pro příjem autorizačních a autentizacích SMS kódů.

Další informace

Podrobnější informace získáte na pobočkách záruční banky nebo na info@cmzrb.cz.

Ceník k běžnému účtu

Zjistit více

Ceník ke speciálnímu účtu

Zjistit více

Podpisové vzory

Stáhnout

Obchodní podmínky

Zjistit více
Size: XS SM MD LG XL XXL