Program: Úspory energie (OP PIK)

č.

Název operace

Sazba

1.

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

2.

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

3.

úroková sazba úvěru

0 % p. a.

4.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

bez poplatku

5.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

zdarma

6.

úrok z prodlení

9 % p. a.

7.

poradenská činnost

 

 

a) základní vstupní informace o službách banky

zdarma

 

b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů

zdarma

8.

výpisy z účtů obchodního případu (vč. vypořádacího účtu)

 

 

a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě

zdarma

 

b) mimořádný výpis na žádost klienta

zdarma

9.

bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v Kč v rámci České republiky

zdarma

10.

bezhotovostní úhrada do zahraničí

zdarma


logo-op-pik.png   mpo.jpg   2a.png