Program: Zvýhodněné úvěry pro podnikatele v Jihočeském kraji

č.

Název operace

Sazba

1.

přijetí žádosti o úvěr od klienta včetně formální kontroly

zdarma

2.

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta o úvěr
a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

3.

úroková sazba úvěru

4 % p. a.

4.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání
na žádost klienta

2 000 Kč

5.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

6.

úrok z prodlení

9 % p. a.

7.

poradenská činnost

 
 

a) základní vstupní informace o službách banky

zdarma

 

b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti
podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů

500 Kč/započatá hod.

8.

výpisy z obchodního případu (vč. vypořádacího účtu)

 
 

a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě

zdarma

 

b) mimořádný výpis na žádost klienta

50 Kč

9. hotovostní vklad na vypořádací účet v bankovkách  
  a) do 200 000 Kč zdarma
  b) nad 200 000 Kč do 500 000 Kč 100 Kč
  c) nad 500 000 Kč do 1 mil. Kč vč. 200 Kč
  d) nad 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 500 Kč
  e) nad 5 mil. Kč 700 Kč
10. hotovostní vklad na vypořádací účet v mincích nad 50 ks mincí
setříděných podle nominálních hodnot
2 % z vkládané částky, min. 100 Kč
11. bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v Kč v rámci České republiky zdarma
12. bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v cizí měně nebo do zahraničí  
  a) měna EUR, resp. USD 550 Kč, popř. 20 EUR, resp. 25 USD
  b) ostatní měny individuálně
13.

poplatek za neuvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN u převodu prostředků
z vypořádacího účtu v EUR směřující do zemí Eurozóny

250 Kč, popř. 8 EUR