Produkt: P-záruka a M-záruka
Program:
PANEL/NOVÝ PANEL

č.

Název operace

Sazba

1.

vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta

2 000 Kč

2. poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč.vystavení dodatku ke smlouvě o záruce 20 Kč

3.

úrok z prodlení

24 % p. a.


Produkt: Dotace na úhradu úroků
Program:
PANEL/NOVÝ PANEL

č.

Název operace

Sazba

1.

vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci na žádost klienta

500 Kč