Produkt: Municipální úvěr z programu OBEC

Program: OBEC

č.

Název operace

Sazba

1.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta

2 000 Kč

2.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě předčasného splacení úvěru

zdarma

3.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

4.

úrok z prodlení

24 % p. a.

5.

poplatek za předčasné splacení úvěru

výše stanovena individuálně

 

Produkt: Municipální úvěr z programu MUFIS 2

Program: MUFIS 2

č.

Název operace

Sazba

1.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě předčasného splacení úvěru

zdarma

2.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta

2 000 Kč

3.

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni jeho prvního čerpání + 10 % p. a.

4.

poplatek za předčasné splacení úvěru

bez poplatku