č.

Název operace

Sazba

1.

úročení účtu

 
 

kreditní úrok

0,01 % p. a.
 

debetní úrok (úrok z prodlení)

24 % p. a.

2.

poplatky účtované na konci kalendářního měsíce

 
 

a) vedení běžného účtu (paušální měsíční poplatek)

individuálně

 

b) u účtů s vyšší frekvencí pohybů za každou účetní položku (pokud je smluvně dohodnuto)

5 Kč

 

c) poplatek za každou prioritní platbu z účtu

10 Kč

3. zřízení a vedení internetového bankovnictví zdarma
4. výpisy z účtu pravidelné i na vyžádání zdarma

5.

hotovostní výběry a vklady v bankovkách

 
 

a) do 200 000 Kč vč.

zdarma

 

b) nad 200 000 Kč do 500 000 Kč

100 Kč

 

c) nad 500 000 Kč do 1 mil. Kč

200 Kč

 

d) nad 1 mil. Kč do 5 mil. Kč

500 Kč

  e) nad 5 mil. Kč 700 Kč

6.

hotovostní vklady v mincích

 
 

nad 50 kusů mincí setříděných podle nominálních hodnot

2 % z vkládané částky, min. 100 Kč

7.

dodatečný poplatek za vedení účtu

 
 

Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení SBÚ ve výši 0,12 % z Navýšených zůstatků1 k 31.12., pokud suma Zůstatků na SBÚ klienta k 31.12.2 daného roku překročí 30 000 000 Kč a bude vyšší než Průměrné zůstatky3 v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku.

 

1 Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na SBÚ klienta k 31.12. a Průměrnými zůstatky3.

2 Zůstatky na účtech klienta k 31.12.: Suma konečných zůstatků na všech SBÚ klienta k 31.12. daného roku.

3 Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků (vždy stav ke konci příslušného měsíce) na všech SBÚ klienta od 1.1. do 30.11. daného roku . Výsledek bude navýšen o 10%.

Služby v rámci Investičního bankovnictví jsou poskytovány pouze ústředím banky, Jeruzalémská 964/4, Praha 1.