č.

Název operace

Sazba

1.

úročení účtu

 
 

a) kreditní úrok: pohyblivá úroková sazba, odvozená od
fixingu úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit
následujícím způsobem: jednodenní PRIBOR (dále 1D
PRIBOR) minus procentní marže v těchto pásmech:

 
 

denní zůstatek

úroková sazba

 

do 5 000 000 Kč

1D PRIBOR - 1,35 % p. a.

 

od 5 000000,01 do 20 000 000 Kč

1D PRIBOR - 1,20 % p. a.

 

od 20 000 000,01 do 50 000 000 Kč

1D PRIBOR - 0,80 % p. a.

 

od 50 000 000,01 Kč

1D PRIBOR - 0,70 % p. a.
popř. individuální sazba

 

b) debetní úrok (úrok z prodlení)

24 % p. a.

2.

poplatky účtované na konci kalendářního měsíce

 
 

a) vedení běžného účtu (paušální měsíční poplatek)

individuálně

 

b) u účtů s vyšší frekvencí pohybů za každou účetní položku (pokud je smluvně dohodnuto)

5 Kč

 

c) poplatek za každou prioritní platbu z účtu

10 Kč

3. výpisy z účtu pravidelné i na vyžádání zdarma

4.

hotovostní výběry a vklady v bankovkách

 
 

a) do 200 000 Kč vč.

zdarma

 

b) nad 200 000 Kč do 500 000 Kč

100 Kč

 

c) nad 500 000 Kč do 1 mil. Kč

200 Kč

 

d) nad 1 mil. Kč do 5 mil. Kč

500 Kč

  e) nad 5 mil. Kč 700 Kč

5.

hotovostní vklady v mincích

 
 

nad 50 kusů mincí setříděných podle nominálních hodnot

2 % z vkládané částky, min. 100 Kč


Služby v rámci Investičního bankovnictví jsou poskytovány pouze ústředím banky, Jeruzalémská 964/4, Praha 1.