Produkt: S-záruka

Program: ZÁRUKA 2015 až 2023

č.

Název operace

Sazba

1.

úrok z prodlení

9 % p. a.

2.

poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce

20 Kč

 

Produkt: S-záruka s finančním příspěvkem

Program: ZÁRUKA 2015 až 2023

č.

Název operace

Sazba

1.

úrok z prodlení

9 % p. a.

2.

poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce

20 Kč