Zaměření programu:

Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk za bankovní úvěry umožnit realizaci podnikatelských záměrů malých a středních podnikatelů.

Úplné znění programu:

Úplné znění Výzvy II programu naleznete zde.

Seznam CZ-NACE v Praze a investiční projekty mimo Prahu naleznete též zde.

Seznam podporovaných CZ-NACE pro záruky za provozní úvěry v regionech mimo Prahu naleznete též zde.

Navazující produkty:

M-záruka za úvěr v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

S-záruka za úvěr s finančním příspěvkem v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Navazující průřezové informace:

Definice MSP

Pokyny pro žadatele o záruku v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Vysvětlení k definici MSP

Veřejná podpora