Zaměření programu:

Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk za bankovní úvěry umožnit realizaci podnikatelských záměrů malých a středních podnikatelů.

Úplné znění programu:

Úplné znění Výzvy III programu naleznete zde.

Seznam podporovaných ekonomických činností (podle CZ-NACE) naleznete též zde.

Navazující produkty:

M-záruka za úvěr v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

S-záruka za úvěr s finančním příspěvkem v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Navazující průřezové informace:

Definice MSP

Pokyny pro žadatele v programu ZÁRUKA 2015 až 2023

Vysvětlení k definici MSP

Veřejná podpora