Zaměření programu

Cílem programu je podpora snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím opatření, která přispívají k úspoře konečné spotřeby energie příjemců podpory.

Cílovou skupinou jsou malí, střední i velcí podnikatelé (včetně zemědělských podnikatelů), realizující opatření na snížení konečné spotřeby energie v některé z podporovaných ekonomických činností.

Úplné znění programu

Viz program Úspory energie ve znění Výzvy I.

Produkty

Zvýhodněný úvěr v programu Úspory energie

Navazující informace

Podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE)
Seznam spolupracujících partnerů
Pokyny pro žadatele o zvýhodněný úvěr v programu Úspory energie