Program INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům)

Zaměření programu:

Cílem programu je umožnit pomocí zvýhodněných záruk získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících malých a středních podnikatelů realizovaných na území České republiky a podpora udržitelnosti podpořených inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na poradenství zajišťované Českou spořitelnou, a.s. v případě zájmu ze strany příjemce podpory.

Úplné znění programu:

Úplné znění programu naleznete v odkazu Program INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům).

Seznam podporovaných ekonomických činností (podle CZ-NACE) naleznete též zde.

Formy podpory z programu:

1. úvěr a poradenství poskytované Českou spořitelnou, a.s.

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART (vymezení příjemce úvěru, způsobilé výdaje a další podmínky pro poskytnutí úvěru) je možné získat na webové stránce České spořitelny, a.s. www.csas.cz.


2. záruka za úvěr České spořitelny, a.s., poskytovaná ČMZRB


V souladu s podmínkami smlouvy o úvěru v programu INOSTART je nutno získat rovněž záruku ČMZRB k zajištění úvěru.

Informace o podmínkách poskytnutí záruky v Programu INOSTART jsou uvedeny na M-záruka za úvěr v programu INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům).

swiss.jpg