Zaměření programu

Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k financování projektů zaměřených na zahájení či další rozvoj podnikání a zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech uvedených ve Výzvě.

Úplné znění programu

Viz program Expanze ve znění Výzvy I.

Produkty

Zvýhodněný úvěr v programu Expanze

Navazující informace

Podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE)
Přehled zvýhodněných regionů

Seznam spolupracujících partnerů

Pokyny pro žadatele o úvěr Expanze