Příjemce podpory, Charakteristika produktu, Výhody, Podmínky pro poskytnutí, Cena služby, Přístup k žádosti, Příjem žádosti, Další informace

Příjemce podpory:

Příjemcem podpory jsou právnické osoby se sídlem v České republice podnikající v daném odvětví minimálně 2 roky, jejichž roční obrat v posledním účetním období nepřesáhl 50 mil. EUR.

Charakteristika produktu:

Na základě smlouvy o obchodním zastoupení nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zprostředkování žádosti o finanční produkty České exportní banky, a. s., určené k financování výroby pro vývoz a k financování vývozu.

Jde o produkty:

 • Předexportní úvěr
 • Exportní úvěr
 • Odkup (postoupení) pohledávky z akreditivu
 • Odkup (postoupení) pohledávky z kontraktu
 • Proexportní záruky
 • Záruka za dobré provedení smlouvy o exportu
 • Záruka za vrácení akontace
 • Záruka za uvolnění zádržného
 • Záruka za záruční dobu

Výhody:

 • zrychlené posouzení žádosti,
 • výhodné produktové podmínky,
 • individuální přístup.

Podmínky poskytnutí:

Žadatel musí splnit podmínky přijatelnosti a poskytnout zajištění stanovené Českou exportní bankou, a. s., podle podmínek daného obchodu.

Cena služby:

Ceník naleznete zde (internetové stránky České exportní banky, a. s.)

Přístup k žádosti:

Formulář žádosti naleznete zde.

Příjem žádosti:

Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Další informace: