Produkt: Půjčka, návratný finanční příspěvek

 

č.

Název operace

Sazba

1.

vystavení dodatku ke smlouvě o poskytnutí půjčky/finančního
příspěvku

zdarma

2.

úrok z prodlení

dle uzavřené smlouvy