Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

- k dispozici zde.

Příjemci podpory jsou povinni dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o podpoře. V případech nutnosti změn ve smlouvě o dotaci či záruce kontaktujte příslušnou pobočku.

FormulářProhlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

– k dispozici zde

Tento formulář může příjemce dotace využít jako nejpohodlnější způsob pro vypracování Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Formulář obsahuje kalkulátor pro přepočet hodnoty celkové výše uhrazených úroků na hodnotu výše úroků z podpořené části úvěru (podpořených úroků).


Ve formuláři byl dne 11.12.2014 změněn formát podpisové doložky.

Formulář „Potvrzení o splacení úvěru na opravy a modernizace bytových domů"

k dispozici zde.

Tento formulář použije příjemce podpory při refinancování původně podpořeného úvěru novým úvěrem jako součást žádosti o vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci.

Formulář „Potvrzení o splácení úvěru na opravy a modernizace bytových domů“

k dispozici zde.

Tento formulář může příjemce podpory využít náhradou za listinnou podobu formuláře, kterou obdržel jako přílohu smlouvy o dotaci. Údaje do formuláře zadává a formulář podepisuje úvěrující banka.

Potvrzení o splácení úvěru na opravy a modernizace bytových domů, které neobsahuje údaje starší než 2 měsíce před termínem příslušné výplaty dotace,  je nutno předat ČMZRB nejpozději 15 kalendářních dnů před výplatou každé splátky dotace.

Oznámení pro příjemce úrokových dotací v programu Panel a Nový panel

k dispozici zde.

V oznámení ze dne 1.10.2014 Státní fond rozvoje bydlení dne informuje o důvodech rozšíření podmínek pro výplatu úrokových dotací v programu Panel a Nový panel pro splátky dotací, které budou vypláceny po 1.1.2015.