Program: OBEC 2

 

č.

Název operace

Sazba

1.

úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů

zdarma

2.

úroková sazba úvěru

pevná nebo pohyblivá, výše stanovena individuálně podle aktuálních tržních podmínek

3.

storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na
žádost klienta

2 000 Kč

4.

vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru v případě
předčasného splacení úvěru

zdarma

5.

vystavení jiného dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost
klienta

2 000 Kč

6.

úrok z prodlení

úroková sazba úvěru platná ke dni prvního čerpání úvěru + 10% p.a.

7.

poplatek za předčasné splacení úvěru

bez poplatku

8.

poradenská činnost

zdarma