A. Aktuálně poskytované produkty

1. Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele

Produkt: M-záruka

Program: ZÁRUKA 2015 až 2023

č.

Název operace

Sazba

1.

úrok z prodlení

9 % p. a.                                     

2.

poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) vč. vystavení dodatku ke smlouvě o záruce   

20 KčProdukt: M-záruka
Program:
INOSTART (záruky za úvěry začínajícím podnikatelům)

č.

Název operace

Sazba

1.

přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly

zdarma

2.

storno vystavené záruky na žádost klienta

2 000 Kč

3.

cena za poskytnutí bankovní záruky
(doba ručení je zaokrouhlena na celé měsíce)

0,1 % p. a. z hodnoty záruky

4.

vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta

2 000 Kč

5.

úrok z prodlení

9 % p. a.

6.

základní vstupní informace o službách banky

zdarma