Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB. Žádost je ve formátu .xls, k vyplnění je třeba MS EXCEL 97 nebo novější.

Žádost

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z uvedených obchodních míst ČMZRB. Přílohy vyžadované v elektronické formě lze předat společně se žádostí na CD či USB disku, zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa ČMZRB nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB s uvedením příslušné pobočky v předmětu zprávy.