č.

Název operace

Sazba

1.

úročení účtu: (měsíční připisování úroků)

 
 

a) kreditní úrok

0,01 % p. a.

 

b) debetní úrok

24 % p. a.

2.

paušální poplatek za vedení běžného účtu účtovaný na konci kalendářního měsíce

70 Kč

3.

zřízení a vedení internetového bankovnictví

zdarma

4.

poplatek za expresní platbu pořízenou přes internetové bankovnictví

50 Kč

5.

výpisy

 
 

a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě

zdarma

 

b) výpis z účtu na vyžádání max. 1 x za měsíc

zdarma

 

c) mimořádný výpis na žádost klienta

50 Kč

6.

hotovostní výběry a vklady v bankovkách

 
 

a) do 200 000 Kč

zdarma

  b) nad 200 000 Kč do 500 000 Kč 100 Kč
  c) nad 500 000 Kč do 1 mil. Kč 200 Kč
  d) nad 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 500 Kč
  e) nad 5 mil. Kč 700 Kč
7. hotovostní vklady v mincích  
  nad 50 kusů mincí setříděných podle nominálních hodnot 2 % z vkládané částky, min. 100 KčPři zřízení účtu se vyžaduje minimální vklad 1 500 Kč.