Podpora bydlení

Poskytování podpor ve formě záruk a dotací na úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL bylo z rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení v plném rozsahu ukončeno dnem 16. 7. 2012.

Příjemci podpory jsou povinni dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o podpoře. V případech nutnosti změn kontaktujte příslušnou pobočku. Stručnou informaci o postupech v této oblasti naleznete zde.

Formulář „Potvrzení o splacení úvěru na opravy a modernizace bytových domů", který příjemce podpory dokládá při přefinancování úvěru k žádosti o vystavení dodatku ke smlouvě o dotaci, naleznete zde.

 
 
 

Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.