NEFI

nefi.png

Hlavním úkolem Sdružení evropských finančních institucí pro malé a střední podnikání je sdílení zkušeností z poskytování finančních nástrojů tomuto segmentu.

http://www.nefi.eu
 

AECM

aecm.png

Evropská asociace záručních institucí se zaměřuje na reprezentaci zájmů svých členů ve strukturách EU a na mezinárodním poli, podporu a propagaci záručních instrumentů aj.

http://www.aecm.eu
 

ELTI

elti.jpg

Evropská asociace dlouhodobých investorů je mj. zaměřena na podporu dlouhodobého investování, výzkumu a zpracovávání společných pozic reagujících na aktuální programy EU.

http://www.eltia.eu
 

EIF

eif.png

Cílem činnosti Evropského investičního fondu je podpora malého a středního podnikání prostřednictvím usnadňování přístupu k financování.

http://www.eif.europa.eu
 

EIB

eib.jpg

Posláním Evropské investiční banky je poskytovat finanční prostředky na projekty evropského zájmu, k nimž např. patří i podpora malého a středního podnikání.

http://www.eib.org
 

AMSP ČR

amsp.png

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky reprezentuje nejširší podnikatelský segment v ČR a snaží se hájit jeho zájmy.

http://www.amsp.cz
 

PGRLF

Logo PGRLF1.jpg

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond slouží jako jeden ze základních nástrojů dotační polity Ministerstva zemědělství.

http://www.pgrlf.cz
 

ČEB

ceb.png

Česká exportní banka je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu a tvoří tak nedílnou součást systému státní proexportní politiky.

http://www.ceb.cz
 

BusinessInfo

businessinfo.png

Businessinfo.cz je internetový portál, který přináší komplexní informace o podnikání a pro podnikání, a zvyšuje tak informační konkurenceschopnost hospodářských subjektů.

http://www.businnesinfo.cz