Novinky

I. ročník konference Banky a obce

Na začátku měsíce června proběhl v prostorách České národní banky I. ročník konference s názvem Banky a obce. Na této konferenci společně se zástupci z MMR, MV, Svazu měst a obcí a dalších vystoupil i generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se svou prezentací týkající se spolupráce banky s komunálním sektorem.

 

Pavel Kysilka zvolen místopředsedou dozorčí rady ČMZRB

Na jednání dozorčí rady ČMZRB dne 7. června 2016 byl novým místopředsedou zvolen Ing. Pavel Kysilka, CSc.

 

Evropský obchodní summit

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se zúčastnil dne 1. června 2016 v Bruselu 16. ročníku Evropského obchodního summitu (European Business Summit) s podtitulem: „Společně pro lepší budoucnost“, pořádaným Evropskou investiční bankou. Na summitu rovněž vystoupili vrcholní představitelé Evropské rady, Komise a Parlamentu Donald Tusk, J.-C. Juncker a M. Schulz.

 

Jednání valné hromady ČMZRB

Dne 26. 4. 2016 se konalo jednání valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

 

Evropa jako investiční destinace

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se dne 6. dubna 2016 zúčastnil konference v Bruselu s názvem „Evropa jako investiční destinace“, na které rovněž vystoupili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer.

 

Pobočky a regionální pracoviště:

Image

Praha Hradec Králové Plzeň Brno Ostrava České Budějovice Více informací

Doporučujeme:

eif-banner8.gif

panel.png

banner_obce.gif

Image

 
 
 

Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.