Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB. Formulář žádosti je ve formátu .xls, k vyplnění je třeba verze MS EXCEL 97 nebo vyšší.

Formulář žádosti:

Žádost o vyjádření k možnosti financování

Způsob a místo předložení:

Žádost lze předložit osobně v některém z níže uvedených obchodních míst ČMZRB, případně ji zaslat elektronicky s tím, že bude podepsána dodatečně při osobní návštěvě v ČMZRB. Případné přílohy lze předložit osobně společně se žádostí nebo je zaslat elektronicky.

K elektronickému předání dokumentů lze využít e-mailovou adresu příslušného obchodního místa, datovou schránku nebo webovou podatelnu ČMZRB (v případě datové schránky či webové podatelny uveďte prosím v předmětu zprávy, kterému obchodnímu místu je zásilka určena).

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně a regionální pracoviště v Českých Budějovicích.