Novinky

Program INOSTART se rozšíří na celé území České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o rozšíření Programu INOSTART, v rámci kterého jsou poskytovány záruky za úvěry začínajícím podnikatelům na inovativně zaměřené projekty.

 

Obnovení příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry v Jihočeském kraji

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., obnovila příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji.

 

Úvěry PPF banky s podporou záruk ČMZRB

Okruh bank, se kterými ČMZRB uzavřela dohodu o spolupráci v oblasti poskytování záruk za úvěr zjednodušeným způsobem v rámci programu ZÁRUKA, se rozrostl o PPF banku a.s.

 

Zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 12. 12. 2013 Výzvu I programu REVIT. Program je zaměřen na oživení a rozvoj podnikatelských aktivit na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování zvýhodněných úvěrů.

 

Záruky za úvěry pro malé podnikatele i v roce 2014

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., připravuje na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu pokračování Programu záruk.

 

Pobočky a regionální pracoviště:

Image

Praha Hradec Králové Plzeň Brno Ostrava České Budějovice Více informací

Doporučujeme:

Stránka OPPI na serveru MPO

Regionální politika Inforegio - EFRR– Evropský fond pro regionální rozvoj

banner_obce.gif

Image

rprg_logo_barevne2.png

logo_akcelerace.jpg

 
 
 

Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.