Novinky

Projekt Czech Local Visibility Events

Centrum pro regionální rozvoj ČR vydalo mimořádné číslo svého newsletteru, ve kterém se zaměřilo na projekt Czech Local Visibility Events české sítě Enterprise Europe Network.

 

Doplnění členů dozorčí rady ČMZRB

Valná hromada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., konaná dne 24. 6. 2014, schválila 3 nové členy dozorčí rady banky.

 

Úvěry Československé obchodní banky s podporou záruk ČMZRB

Československá obchodní banka, a. s., se stala již jedenáctou bankou, se kterou ČMZRB uzavřela dohodu o spolupráci o poskytování záruk zjednodušeným postupem v programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele).

 

Rozšíření Programu INOSTART

Na základě vládou schváleného rozšíření Programu INOSTART přijímá ČMZRB od 2. května 2014 žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu INOSTART.

 

Program INOSTART se rozšíří na celé území České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o rozšíření Programu INOSTART, v rámci kterého jsou poskytovány záruky za úvěry začínajícím podnikatelům na inovativně zaměřené projekty.

 

Pobočky a regionální pracoviště:

Image

Praha Hradec Králové Plzeň Brno Ostrava České Budějovice Více informací

Doporučujeme:

deminimis.png

Regionální politika Inforegio - EFRR– Evropský fond pro regionální rozvoj

banner_obce.gif

CRR

Image

rprg_logo_barevne2.png

logo_akcelerace.jpg

 
 
 

Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.