Novinky

Doplnění členů dozorčí rady ČMZRB

Valná hromada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., konaná dne 24. 6. 2014, schválila 3 nové členy dozorčí rady banky.

 

Úvěry Československé obchodní banky s podporou záruk ČMZRB

Československá obchodní banka, a. s., se stala již jedenáctou bankou, se kterou ČMZRB uzavřela dohodu o spolupráci o poskytování záruk zjednodušeným postupem v programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele).

 

Rozšíření Programu INOSTART

Na základě vládou schváleného rozšíření Programu INOSTART přijímá ČMZRB od 2. května 2014 žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu INOSTART.

 

Program INOSTART se rozšíří na celé území České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o rozšíření Programu INOSTART, v rámci kterého jsou poskytovány záruky za úvěry začínajícím podnikatelům na inovativně zaměřené projekty.

 

Obnovení příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry v Jihočeském kraji

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., obnovila příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji.

 

Pobočky a regionální pracoviště:

Image

Praha Hradec Králové Plzeň Brno Ostrava České Budějovice Více informací

Doporučujeme:

deminimis.png

Regionální politika Inforegio - EFRR– Evropský fond pro regionální rozvoj

banner_obce.gif

CRR

Image

rprg_logo_barevne2.png

logo_akcelerace.jpg

 
 
 

Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.