Novinky

Pavel Kysilka zvolen místopředsedou dozorčí rady ČMZRB

Na jednání dozorčí rady ČMZRB dne 7. června 2016 byl novým místopředsedou zvolen Ing. Pavel Kysilka, CSc.

 

Evropský obchodní summit

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se zúčastnil dne 1. června 2016 v Bruselu 16. ročníku Evropského obchodního summitu (European Business Summit) s podtitulem: „Společně pro lepší budoucnost“, pořádaným Evropskou investiční bankou. Na summitu rovněž vystoupili vrcholní představitelé Evropské rady, Komise a Parlamentu Donald Tusk, J.-C. Juncker a M. Schulz.

 

Jednání valné hromady ČMZRB

Dne 26. 4. 2016 se konalo jednání valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

 

Evropa jako investiční destinace

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se dne 6. dubna 2016 zúčastnil konference v Bruselu s názvem „Evropa jako investiční destinace“, na které rovněž vystoupili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer.

 

Záruky v mimopražských regionech rozšířeny

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo s účinností od 24. března 2016 o rozšíření podporovaných ekonomických činností (CZ-NACE) Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 pro projekty v mimopražských regionech.

 

Pobočky a regionální pracoviště:

Image

Praha Hradec Králové Plzeň Brno Ostrava České Budějovice Více informací

Doporučujeme:

eif-banner8.gif

panel.png

banner_obce.gif

Image

 
 
 

Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.